ANNA GLANTZ

Craving the predictable future (Mélaina chóle)

Material: tar roofing paper

Craving the predictable future handlar om hur vi människor sällan lever i nuet utan istället ständigt sysselsätter oss med att planera för framtiden – en slags outtröttlig önskan till att vilja förutbestämma livets gång. För många blev år 2020 ett abrupt avbrott i det strukturerade livet när vi plötsligt befann oss i ett mellanrum; en tid präglad av ovisshet och vanmakt, men det blev också en tid för eftertanke och reflektion. Verket relaterar även till det historiska Ulleråker; en plats som för många också kom att bli ett slags mellanrum; en ofrivillig livspaus i väntan på att få återgå till livet utanför sjukhusets väggar. Visuellt för Craving the predictable future tankarna till melankolin, i det här avseendet både sedd som ett allmänt känslotillstånd och som en kollektiv reaktion utlöst av förlust eller maktlöshet. Materialet, vindpappen med dess asfaltsimpregnering relaterar också till Mélaina chóle – den svarta gallan. Här gestaltad både som en kroppslig aspekt och som en symbol för emotionell bräcklighet, men också som ett spår av Ulleråkers historia och en liten erinran om den framtid som planeras i området…
….